KERNROLLEN

 

De kernrollen van raad en staten

"Mijnheer de voorzitter,
In het Beukenlaantje staat al drie weken een auto in het plantsoen.
Kan de wethouder ervoor zorgen dat aan die situatie onmiddellijk een einde wordt gemaakt?"
De wethouder:
"Bedoelt deze woordvoerder dat hij de raad uitnodigt om het door de raad vastgestelde kader voor anti-verrommelings-beleid bij te stellen?"


Wat is van de raad? Of van de staten?
Wat is van het college?
Wat is kaderstellen?
Hoe pleeg je oriŽntatie op de samenleving?
Hoe controleer je?
Ton Kock leidt bezinningsbijeenkomsten en werkconferenties waar alle aspecten
rondom de drie kernrollen van raad en staten indringend aan de orde komen:
- de volksvertegenwoordigende rol,
- de kaderstellende rol, en
- de controlerende rol.
Hij deed dat in ca. 80 gemeenten en 4 provincies.
Ook geeft hij raads- en statenleden individuele coaching op deze onderwerpen.

Meer informatie? U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.

einde pagina