COLLEGE EN DUALISME

 

aanwijzer

Tja ... wat doen we met de raad ...?

aanwijzer


Hoe is bij u de verhouding tussen college en raad? Of tussen college en de Staten? Is er sprake van vechtdualisme? Of van samenwerkingsdualisme?
Wordt er veel tijd en energie besteed aan het slaan van piketpaaltjes en het níet verliezen van invloed?
Of wordt de juiste hoeveelheid tijd en energie gestoken in het 'elkaar in stelling brengen' op elkaars kernrollen, waardoor raad én college, c.q. Staten én college aan invloed en bestuurskracht winnen?

Vragen die dan langs komen zijn:
  • waar eindigt de kaderstellende rol van raad en Staten en waar begint de bestuurlijk/uitvoerende rol van het college?
  • wat is wijsheid: bepalen raad en Staten de politieke agenda en zetten raad en Staten politieke lijnen uit? Of doet het college dat?
  • hoeveel en vooral welke informatie moet het college aan raad en Staten verstrekken opdat zij hun kernrollen effectief en efficiënt kunnen uitvoeren?
  • wat is wijsheid: moet het college eerst haar huiswerk doen en dan een voorkeursalternatief aan raad c.q. Staten voorleggen? Of reikt zij alle uitvoerbare en toetsbare alternatieven aan, inclusief hun consequenties en mogelijke risico's en stimuleert ze daarmee een oordeelsvormend debat tussen de volksvertegenwoordigers?
  • welke vormen van taakverdeling én van samenwerking zijn denkbaar tussen college en raad/Staten?
Kortom: wanneer is er in uw gemeente of provincie sprake van een vruchtbare wisselwerking tussen college en raad/Staten, waarbij zowel raad/Staten als college gericht zijn op het koesteren dan wel verbeteren van de kwaliteit van het bestuur als geheel?

Ton Kock verzorgt rondetafelgesprekken en werkconferenties waarbij al deze aspecten diepgaand aan de orde komen.

Meer informatie? U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.


einde pagina