INTERACTIEVE BELEIDSVOERING

 

Interactieve beleidsvoering

aanwijzer

als je geen doel hebt,
zal elke weg je daarnaar leiden......

aanwijzer


Interactief beleid. Burgerparticipatie. Draagvlak creŽren.
Begrippen die voortdurend langskomen bij het doordenken van beleidsprocessen.
Het zijn containerbegrippen waarbij iedereen knikt, maar waarbij zelden de vraag wordt gesteld: wat willen we er eigenlijk mee bereiken? Wat is ons doel? Of: wanneer moeten we het doen, en wanneer perse niet?

Nadenken over interactieve beleidsvoering en burgerparticipatie is gebaat bij het beantwoorden van een reeks slimme vragen.
Zoals:
 • Wat is de situatie? Wat is het probleem? Wiens probleem is het eigenlijk?
 • Wiens beleid staat centraal?
Keuzemogelijkheden:
bullethet beleid van externe partijen als ondersteuning van de gemeente
bulletgezamenlijk beleid
bullethet beleid van de gemeente
 • Is er inhoudelijke beleidsruimte? Valt er met andere woorden wat te kiezen?
 • Is de problematiek geschikt voor de inbreng van externen?
 • Welke rol is geschikt voor de participanten?
Keuzemogelijkheden:
bulletinitiatiefnemer van beleid;
bulletsamenwerkingspartner;
bulletmedebeslisser;
bulletadviseur;
bulletdoelgroep van voorlichting en informatie;
 • Wat is de verwachte meerwaarde van participatie door externen?
 • Is er sprake van een constructieve relatie tussen bestuur en participanten?
 • Wat wilt u met interactief beleid bereiken?
Keuzemogelijkheden primair:
bulletInhoudelijke verrijking
bulletrealiseren hoger ambitieniveau
bulletvergroten probleemoplossend vermogen van de samenleving zelf, die zelf bijdraagt aan de aanpak van problemen
Maar ook:
bulletvergroten van steun of draagvlak
bulletverbeteren van het proces
bulletverbeteren samenwerking met externe partijen
bulletversnelling van beleid
bulletverbeteren interne organisatie
bulletverbeteren imago

 • Waarop neemt u politieke leiding? Wat wilt u niet loslaten? Wat moet u (eigenlijk) loslaten?
 • Zijn politiek, bestuur en ambtelijke organisatie bereid/in staat invloed te delen met anderen?
 • Wat is de rol- en taakverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie?
 • Welke bestuursstijl kiest u? (repertoire: open autoritair, klassieke inspraak/consultatie, participatie, delegatie, samenwerking, faciliteren)
 • Is per fase, onderwerp of per externe partij een andere bestuursstijl wenselijk?
Ton Kock Communicatieadvies geeft trainingen, workshops en bezinningsconferenties over interactieve beleidsvoering en burgerparticipatie, waarin deze vragen indringend langs komen.

Meer informatie? U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen.


einde pagina