COMMUNICATIEBIJSTAND ABONNEMENT

 

Dit nieuwe product van Ton Kock Communicatieadvies (T K C) is eigenlijk een vorm van interim-ondersteuning waarvan een opdrachtgever naar behoefte gebruik kan maken.

Het product

Het communicatiebijstand abonnement is een overeenkomst, waarbij voor een vooruit te voldoen / dan wel in vaste maandelijkse termijnen te betalen bedrag de geabonneerde een jaar lang verzekerd is van op maat gesneden service voor communicatieve vraagstukken. Denk aan: een strategisch communicatieadvies in een gevoelige kwestie, een persbericht dat naar verwachting een grote impact zal hebben, persoonlijke feedback t.a.v. een belangwekkend openbaar optreden of de effectieve presentatie van nieuw beleid.
Meer specifieke ondersteuningsvragen van de geabonneerde worden vooraf ge´dentificeerd.

De productkenmerken
  • Service is 'rondom de klok' bereikbaar
  • Met uitzondering van projectmatige ondersteuning leidt de service binnen een gezamenlijk overeengekomen tijdsbestek tot een operationeel voorstel, een advies of een product.
  • Voorstellen, adviezen of producten worden in principe digitaal aangeleverd.
  • Na een half jaar evalueren de geabonneerde en T K C de resultaten van en de werkwijze rondom de ondersteuning.
De productorganisatie

De organisatie van het product geschiedt onder verantwoordelijkheid van Ton Kock Communicatieadvies. De communicatiebijstand wordt in principe door Ton Kock zelf gegeven. Om de continu´teit van het product zeker te stellen werkt T K C samen met gekwalificeerde associÚs.

De prijs

T.a.v. het abonnement wordt met de geabonneerde een retainer fee afgesproken. Dat wil zeggen: voor een overeengekomen bedrag is een aantal overeengekomen ondersteuningsuren beschikbaar. Het minimale abonnement bedraagt 100 uren.
Het uurtarief bedraagt 70% van het gebruikelijke uurtarief van T K C. Het tarief is incl. reis- en verblijfkosten en excl. 19% BTW. Over verrichte werkzaamheden overlegt T K C maandelijks een urenverantwoording aan de geabonneerde. Indien het abonnement is uitgeput kan de samenwerking worden beŰindigd dan wel een nieuwe retainer fee worden afgesproken. Indien een abonnement door de abonnee niet wordt uitgeput vervalt na een jaar zijn recht op communicatiebijstand.
einde pagina